بیستم ویتنامپلاس

- Mar 25, 2021-

بیستم ویتنامپلاس

پلاستیک & لاستیک نمایشگاه صنعت – اکتبر 13~16, 2021

بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت پلاستیک و لاستیک ویتنام نمایشگاه ترجیحی برای ارائه مروری بر تمام تحولات فنی، رویه ها و تکنیک ها و همچنین روندهای آینده است. مقیاس نمایشگاه را با موفقیت گسترش داده و تامین کنندگان برتر را جمع آوری کرده و کسب و کار بیشتری به ارمغان آورده است.

QQ20210325140557

Poste By Leila.